Társasági és cégjogi iratmintatár második, hatályosított kiadás

11.500,- Ft
Társasági és cégjogi iratmintatár második, hatályosított kiadás

11.500,- Ft


Leírás:

A Társasági törvény és Cégtörvény 2006. júliusi hatálybalépése óta a törvényi szerződésminták többször is módosításra kerültek, legutóbb a TEÁOR-nomenklatúra használatával kapcsolatos változások folytán. A bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatvány-kérelmeket is megváltoztatták 2008. december 27-től, és módosultak a kitöltési szabályok is. A kiadvány különösen az eddiginél sokkal nagyobb felelősség mellett tevékenykedő jogi képviselők számára kíván segítséget nyújtani, mintát adva a gyakrabban előforduló bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekhez, kidolgozva az adott általános és egyszerűsített eljárásban történő alapítási és módosítási ügyek szerződéseit; útmutatást adva a nyomtatványkérelmek kitöltéséhez és mintát készítve a főbb csatolandó mellékletekhez kapcsolódó egyéb okiratokhoz.
A kiadvány a törvényességi felügyeleti ügyekre és a társasági jogi perekben hozható határozatokra, az ilyen ügyekkel kapcsolatos beadványokra is tartalmaz iratmintákat.
A mintatárat gyakorló jogászok készítették, a szerzők között bíró, ügyvéd és a kodifikációs munkában részt vett jogalkalmazók vannak, akik kifejezetten a gyakorlatban felmerülő igényeket tartották szem előtt a kézikönyv összeállításánál.
A könyvhöz egy, a kiadvány teljes anyagát tartalmazó CD-t is mellékelünk.