KÉZIKÖNYV A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRÓL - Lugosi József dr

7.500,- Ft
KÉZIKÖNYV A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRÓL -  Lugosi József dr

7.500,- Ft


Leírás:

A kézikönyv a közjegyzői hatáskörbe kerülő fizetési meghagyásos eljárás 2010. június 1-jétől hatályba lépő új szabályainak részletes és alapos bemutatása a bírósági gyakorlatra is teljes körű kitekintéssel.
A kiadvány kiemelt témái:
- A fizetési meghagyásos eljárás a magyar jogtörténetben, a Pp. novellák (Ppn.) fizetési meghagyásos eljárást érintő változásait is hangsúlyozva;
- A fizetési meghagyás új szabályozása előzményei, jogpolitikai indokai, a fizetési meghagyás közjegyzői hatáskörbe kerülése alkotmányossági kérdései (problémái) valamint az európai és a nemzetközi gyakorlat bemutatása;
- A 2010. június 1-jétől hatályos rendelkezések elemző ismertetése, a 2009. évi L. tv. alapján, nemcsak a jogszabály, hanem a jogszabályt körülvevő társadalmi környezet bemutatása;
- A bíróság által kibocsátott fizetési meghagyás (A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (Pp.) 313. – 323.§.) és a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás hasonlóságai, azonosságai, különbözőségei (Fmhtv. 1 – 75.§.);
- A határokon átívelő igényérvényesítés az európai fizetési meghagyás égisze alatt az Európai Unióban;
- A bírósági gyakorlat (több száz konkrét ügyben született bírósági határozat) jogelvvé, jogi szabállyá vált megállapításainak kiemelése a munka teljes spektrumában;