Tanulmányok a társasági jog területéről
Sándor István

2.800,- Ft
Tanulmányok a társasági jog területéről<br>Sándor István

2.800,- Ft


Leírás:

A társasági jog a társas vállalkozások jogi kereteit határozza meg, ezért kiemelkedő szerepet tölt be a
gazdasági életben. A társasági jog napjainkban önálló szakjog, amelynek normái jelentősen befolyásolják a
vállalkozások működési lehetőségeit, a vállalkozók vagyoni viszonyait és felelősségét. A modern társasági
jogi szabályok logikájának megértéséhez nélkülözhetetlen azok történeti és nemzetközi összefüggéseinek ismerete,
amelyhez támpontot kívánnak adni a kötetben szereplő elemzések.

A tanulmánykötet három fő témakörben tartalmaz a társasági jog történeti és nemzetközi összefüggéseit vizsgáló tizenhárom írást, melyek a társasági jog
történetével, az Európai Unió e téren jelentkező jogalkotásával, valamint a magyar társasági jog jelenlegi helyzetével foglalkoznak. Az egyes tanulmányok bemutatják a társasági jog ókori előzményeit, a középkori vállalkozási alakzatokat, az újkori kereskedelmi jogi kodifikációk vívmányait. Külön-külön rész foglalkozik a
svájci és az angol társasági jog történeti ismertetésével, valamint a társasági jogban a felelősségi alakzatok
kialakulásával. Áttekintésre kerülnek az Európai Unió égisze alatt megvalósult reformok és legújabb tendenciák
is. Egy-egy írás adalékot ad a társasági jog anyagának az új magyar Polgári Törvénykönyvbe történő elhelyezésével
kapcsolatos kérdéskörhöz, a vezető tisztségviselők felelősségének szabályozásához, valamint a bizalmi
vagyonkezelés és a társasági jog lehetséges konkurenciájához.

A kötet szerzője Sándor István habilitált egyetemi egyetemi docens, aki húsz éve folytat oktatói tevékenységet az ELTE, és közel tizenöt éve a KRE jogi karán, emellett gyakorló ügyvéd és számos szakkönyv, tudományos cikk fűződik a nevéhez.