Társadalomfogalmak Az Osztrák és Magyar Társ.Statisztikában

3.200,- Ft
Társadalomfogalmak Az Osztrák és Magyar Társ.Statisztikában

3.200,- Ft


Leírás:

Szerző: Tóth Zoltán

Feltételezésem szerint, a fejlett polgári társadalomstatisztika hosszabb, legalább 150 éves időszak politikai, eszmetörténeti és statisztikai kérdéseit görgeti magával. A magyar történeti statisztikai kutatásokban mindig is természetes volt, hogy a
magyar vonatkozásokat együtt vizsgálták az osztrák szálakkal. Munkámban ezt a hagyományt folytatom. Bemutatom mindazon kérdéseket is, amelyek a hazai társadalomstatisztika mint társadalomfogalmaink kialakításának döntő fontosságú műhelyével kapcsolatban
felmerülhetnek. Forrásaim nem elsősorban a népszámlálások adatai, sokkal inkább a számok tartalmát meghatározó szöveges háttéranyagok. A problémát a népszámlálási foglalkozási-társadalmi kategóriák rendszerének, időbeli sorozatainak, továbbá osztrák és
magyar változatainak nyomon követése révén közelítettem meg


Nyelv: magyar