A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások Második, átdolgozott, b?vített kiadás

8.000,- Ft
A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások Második, átdolgozott, b?vített kiadás

8.000,- Ft


Leírás:

Szerz?: Cs?ke Andrea

Az Európai Unióba való belépés óta része a magyar jognak a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelet, amely maga írta el? az id?szakos felülvizsgálatát. Ennek eredményeként lesz alkalmazandó a 2017. június 26-át követ?en induló eljárásokban a fizetésképtelenségi eljárásról szóló új 2015/848/EU rendelet. Bár az új rendelet sok helyen a kialakult egységes gyakorlatot építette be a régi szövegébe, vagy vitás kérdéseket oldott meg, mégsem csak egy egyszer? módosítást burkoltak új köntösbe, mert következményeiben is egy új jogszabályról beszélhetünk. Kötelez?vé válik például a fizetésképtelenségi szakért?kön kívül a bíró-bíró közötti kommunikáció, továbbá az eddig a kontinentális jogban nem használt jogintézmény, a kötelezettségvállalás általános alkalmazása, és még sorolhatnánk.

E változások indokolták a 2008-ban megjelent els? kiadás átdolgozását és aktualizálását. Az új kiadás fókuszában a régi és az új uniós rendelet párhuzamos elemzése áll, mindvégig figyelemmel a magyar fizetésképtelenségi jogi szabályokra is, felhasználva emellett a szakirodalomból megismerhet?, vagy az Európai Unió Bírósága által közzétett mintegy 100 ügy elemzését is ahhoz, hogy érthet?vé váljanak az új rendelet módosult és új szabályai.

Az új kiadás bemutatja a nem uniós országok határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásainak elismerési szabályai körében az els? kiadás megjelenése óta bekövetkezett változásokat is.

A könyv megértését segít? mellékletek között megtalálható a rendeletek szövege, a kötelez? er?vel bíró, már ismert ,,soft law" szabályok fordításai, egyéb útmutatók, valamint - a témában tanulmányokat folytatókra is gondolva - egy példatár a hozzá tartozó megoldásokkal.