Az élettársak és vagyoni viszonyaik Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14. kötete

7.000,- Ft
Az élettársak és vagyoni viszonyaik Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14. kötete

7.000,- Ft


Leírás:

Szerz?: Szeibert Orsolya

Megjelenés: 2016. szeptember

Az élettársak jogi helyzetét és vagyoni viszonyait tárgyaló kötet második kiadása nemcsak aktualizált, hanem b?vített kiadás is: célja, hogy az ítélkezési gyakorlatot, az abban tapasztalható változásokat bemutassa, elemezze, és jogeseteken keresztül tekintse át különösen azt, hogy milyen kapcsolat min?sül élettársi viszonynak, s milyen módon érvényesíthet?k az élettársak vagyonjogi igényei. Bemutatásra kerülnek a 2013. évi V. törvény de facto élettársakat érint? rendelkezései, s emellett a Ptké.-re tekintettel az 1959-es Ptk. alapján folyó gyakorlat elemzésére is sor kerül. A joggyakorlat részletes tárgyalása mellett a kötet átdolgozva tartalmazza az Alkotmánybíróság élettársakat érint? gyakorlatát, a Ptk.-n túli jogszabályi változásokat, s a korábbi kötetben is szerepl? széleskör? kitekintést Európára: a kötet kitér az élettársi kapcsolat megítélésének hazai és európai szint? jogtörténetére, az Európa egyéb országaiban szabályozott élettársi kapcsolat jellemz?ire, valamint az európai bíróságok megközelítésére; s tartalmazza a bejegyzett élettársi kapcsolat szabályainak hazai elemzését.

A Jogkódex el?fizet?k a könyvet a nyomtatott változaton túlmen?en elektronikusan is elérik a szoftverükön. A könyv ilyenfajta elektronikus elérése 2016 októberét?l várható! A kedvezmény csak közvetlen kiadói megrendelés esetén vehet? igénybe.