Az élettársak és vagyoni viszonyaik Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14. kötete

7.000,- Ft
Az élettársak és vagyoni viszonyaik Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14. kötete

7.000,- Ft


Leírás:

Szerző: Szeibert Orsolya

Megjelenés: 2016. szeptember

Az élettársak jogi helyzetét és vagyoni viszonyait tárgyaló kötet második kiadása nemcsak aktualizált, hanem bővített kiadás is: célja, hogy az ítélkezési gyakorlatot, az abban tapasztalható változásokat bemutassa, elemezze, és jogeseteken keresztül tekintse át különösen azt, hogy milyen kapcsolat minősül élettársi viszonynak, s milyen módon érvényesíthetők az élettársak vagyonjogi igényei. Bemutatásra kerülnek a 2013. évi V. törvény de facto élettársakat érintő rendelkezései, s emellett a Ptké.-re tekintettel az 1959-es Ptk. alapján folyó gyakorlat elemzésére is sor kerül. A joggyakorlat részletes tárgyalása mellett a kötet átdolgozva tartalmazza az Alkotmánybíróság élettársakat érintő gyakorlatát, a Ptk.-n túli jogszabályi változásokat, s a korábbi kötetben is szereplő széleskörű kitekintést Európára: a kötet kitér az élettársi kapcsolat megítélésének hazai és európai szintű jogtörténetére, az Európa egyéb országaiban szabályozott élettársi kapcsolat jellemzőire, valamint az európai bíróságok megközelítésére; s tartalmazza a bejegyzett élettársi kapcsolat szabályainak hazai elemzését.

A Jogkódex előfizetők a könyvet a nyomtatott változaton túlmenően elektronikusan is elérik a szoftverükön. A könyv ilyenfajta elektronikus elérése 2016 októberétől várható! A kedvezmény csak közvetlen kiadói megrendelés esetén vehető igénybe.