A Kúria és elnökei IV. Bibliotheca Curiae sorozat

4.000,- Ft
A Kúria és elnökei IV. Bibliotheca Curiae sorozat

4.000,- Ft


Leírás:

Szerz?k: Bódiné Beliznai Kinga, Garadnai Zoltán, Németh László Sándor, Solt PálBódiné Beliznai Kinga

INTERJÚ A SZERKESZT?VEL


,,[...] az ország legf?bb biróságának tagjai az igazi er?t abból a soha el nem homályosuló tudatból meritik, hogy az igazságszolgáltatás ideáljait, amelyeknek kultuszában egész életüket töltötték, a legnehezebb viszonyok közt sem téveszthetik szem el?l, hanem készségesen vállalt kötelességük, hogy a rájuk bizott magyar legf?bb biráskodásnak évszázadok tanusága szerint mindig megközelithetlen bástyáin helyt állva dics? birói el?deikhez minden körülmények közt méltóknak bizonyulnak" - mondta T?ry Gusztáv kúriai elnök 1923. január 8-i évnyitó teljes ülési beszédében.

A Kúria és a Legfels?bb Bíróság múltjának történetét feltáró negyedik tanulmánykötet a XX. század els? és második felének legf?bb bírósági vezet?inek életútjai közül válogat. Az 1949 el?tti id?szakból két kiváló kúriai elnök, T?ry Gusztáv és Osvald István személyes és szakmai életpályája kerül bemutatásra. Az 1949 utáni korszakból pedig, az ötvenes-hatvanas évek koncepciós pereiben aktív szerepet vállaló Jahner-Bakos Mihály és Szalay József, valamint a nyolcvanas évek legfels?bb bírósági elnökének, Szilbereky Jen?nek a pályaképe tárul az olvasó elé. A magyar fels?bíráskodás legújabb kori történetér?l Solt Pálnak, a Legfels?bb Bíróság 1990 és 2002 között hivatalban volt elnökének visszaemlékezése ad átfogó képet.


Tartalom:

- El?szó (Darák Péter, a Kúria elnöke)
- Bódiné Beliznai Kinga: T?ry Gusztáv - Kodifikátorés kúriai elnök (1857-1925)
- Bódiné Beliznai Kinga: Osvald István, a Kúria ,,der?s" elnöke (1867-1944)
- Németh László Sándor: Jogi performerek - Jahner-Bakos Mihály és Szalay József legfels?bb bírósági elnökök életpályája
- Garadnai Zoltán: Szilbereky Jen? a Legfels?bb Bíróság élén (1980-1990) - A Legfels?bb Bíróság háttérszerepe a '80-as évek második felében
- Solt Pál: A rendszerváltás Legfels?bb Bírósága- Részben szubjektív megjegyzések