Sáriné dr. Simkó Ágnes (szerk.) - Igazságügyi szakértői kéziköny

5.145,- Ft
Sáriné dr. Simkó Ágnes (szerk.) - Igazságügyi szakértői kéziköny

5.145,- Ft


Leírás:

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. és az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a polgári perrendtartás módosításáról szóló 2005. évi XLVIII. törvény alapvető szemléletváltozást jelentett az igazságügyi szakértésre vonatkozóan. Megváltoztatta a szakértővé válási eljárást, szakszerűbbé és ellenőrizhetővé tette a rendszert. Teret nyitott az igazságügyi szakértőknek gazdasági vállalkozások létrehozására, miközben átalakította a díjazás rendszerét. Széles körben harmonizálták a törvények a kapcsolódó eljárásjogokat is, hiszen az igazságügyi szakértésről csak úgy beszélhetünk, ha elhelyezzük azt a nemzeti igazságszolgáltatás egészében. Ezért ez a kötet, bemutatva valamennyi új szabályt, reményeink szerint segítséget nyújt a jogalkalmazónak, így a rendőrségen dolgozó nyomozónak, az ügyésznek, a bírónak, a közigazgatásban dolgozóknak, hogy a szakértők igénybevétele, a kirendelések tartalma és az elszámolások szakszerűsége kifogástalan legyen. Nem feledkezhetünk meg olvasóként magukról a szakértőkről sem, hiszen a róluk szóló jogterület alakításában felelősségteljes, komoly szakmai segítséget és együttműködést tanúsítottak a kamaráik közreműködésével. A jogszabályok további módosítása következtében, megjelent könyv hatályosító füzete 2007. november 30-i zárással.