A Kúria és elnökei IV. Bibliotheca Curiae sorozat Mennyiség: 1
4.000,- Ft
» Részletek megtekintése
Miel?tt megismertelek Mennyiség: 1
3.690,- Ft
» Részletek megtekintése
Az élettársak és vagyoni viszonyaik Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14. kötete Mennyiség: 1
7.000,- Ft
» Részletek megtekintése
Szörnyen jó szakácskönyv Mennyiség: 1
3.490,- Ft
» Részletek megtekintése
Nincs kapcsolat - Hova lettek a férfiak? Mennyiség: 1
3.999,- Ft
» Részletek megtekintése
Részösszeg: 22.179,- Ft
 
Bevásárlókosár:  5 item(s)
Főoldal » Katalógus » Könyv » Társadalomtudomány » Jog » Jogi könyvek » Polgári jog - Polgári eljárásjog »
Garancia    Az adatkezelésről    Az áruház használata
Főldal Gyorskeresés Kapcsolat Profil
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXY
Kategóriák 
 Könyv » (1349)
   Erotika » (1)
   Hobbi » (2)
   Irodalom » (115)
   Sport » (3)
     Egyéb
     Filozófia » (2)
     Jog » (784)
       Jogi könyvek » (107)
         Adójog (1)
         Alkotmányjog (3)
         Általános (19)
         Családjog (4)
         Döntvénytárak
         Egyházjog (1)
         Emberi jog
         EU-jog (22)
         Gazdasági jog (9)
         Ingatlan (1)
         Jogi lexikonok
         Jogi szakkönyvek (1)
         Jogi szótárak
         Jogszabályok
         Jogtudomány, Jogtörténet (7)
         Kapcsos kommentárok (8)
         Közigazgatási jog (2)
         Meritumok (1)
         Munkajog (10)
         Nemzetközi jog (1)
     Közgazdaság » (21)
     Média (8)
     Néprajz (1)
     Pszichológia » (11)
     Szociológia (5)
     Történelem » (4)
   Utazás » (1)
   Vallás » (4)
Bejelentkezés 
Információk 
Elérhetőségek
Fizetési mód
Eladó adatai
Szállítási és fizetési feltételek
Minőségi garancia
Szállítás
Az adatkezelésről
Az áruház használata
Vevőszolgálat
Használat feltételei
Hitelbiztosítékok Új magánjog sorozat 13. kötete

Szerz?k: Anka Márton, Anka Tibor, Bodzási Balázs, Leszkoven László, Pomeisl AndrásBodzási Balázs

Megjelenés: 2016. július

A polgári jogon belül a hitelbiztosítékok joga a rendszerváltozás óta eltelt id?szak alatt kiemelked?en fontos szerephez jutott. Ennek hátterében az áll, hogy piacgazdasági körülmények között a hitelbiztosítékoknak meghatározó a gazdasági jelent?ségük, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak a hitelélettel. Szoros az összefüggés a hitelbiztosítékok és a hitelnyújtás, annak feltételei és költségei között.

A magyar jogirodalomban eddig nem jelent meg olyan átfogó munka, amely feldolgozta volna a hitelbiztosítékok jogát. A zálogjogot áttekint? legutóbbi kötet is 2003-ban jelent meg. Ezért is kiemelked?en fontos ez az új kiadvány, amelynek aktualitását fokozza, hogy a Parlament 2016. június 13-án elfogadta a Ptk. módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Ennek a módosításnak a legjelent?sebb része a zálogjogi szabályokat érinti. A kötet már ezeket a módosított rendelkezéseket is részletesen bemutatja.

A kötet szerkeszt?je Bodzási Balázs, aki az utóbbi években több cikket és tanulmányt is publikált ebben a témában. A kötetben ? írja az újraszabályozott önálló zálogjogról, a fiducia-tilalomról, illetve annak a Ptk. módosításban szerepl? oldásáról szóló részeket. Ugyancsak Bodzási Balázs a szerz?je az alzálogjogra, a zálogjogosulti bizományosra, illetve a zálogjog érvényesítését és megsz?nését tárgyaló fejezeteknek. ? a szerz?je végül a garanciaszerz?dés szabályait bemutató résznek is.

A kötet szerz?je Leszkoven László ügyvéd is, aki a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Civilisztikai Tudományok Intézetének egyetemi docense. Számos monográfia, kommentár és tanulmány szerz?je, amelyek közül a zálogjoggal foglalkozó átfogó munkája 2001-ben jelent meg Miskolcon. A könyvben Leszkoven László egy általános áttekint?, bevezet? részt ír, továbbá ? írja a kezességr?l és a tulajdonjog-fenntartásról szóló részeket is.

További szerz?je a kötetnek Anka Tibor közjegyz?, a Magyar Országos Közjegyz?i Kamara elnökhelyettese. A kiemelked? elméleti és gyakorlati szakember számos korábbi kodifikációban részt vett már. A kötetben Anka Tibor az ingatlan-jelzálogjogra vonatkozó fejezet szerz?je, amelyet az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó nélkülözhetetlen szabályok is kiegészítenek.

A szerz?k között szerepel Anka Márton, a Magyar Országos Közjegyz?i Kamara Jogi Irodájának munkatársa. A kötetben a szakterületének számító hitelbiztosítéki nyilvántartás szabályait mutatja be. Emellett ? ír az elidegenítési és terhelési tilalomról, valamint a vételi jogról is.

A szerz?i gárda nem lenne teljes Pomeisl András kúriai f?tanácsadó nélkül. ? is a terület kiváló ismer?je, a vonatkozó kommentár irodalom egyik meghatározó szerz?je. A kötetben ? írja a zálogjog létrejöttér?l, a zálogszerz?désr?l, valamint a kézizálogjogról és az újraszabályozott óvadékról szóló fejezeteket.

Látható, hogy a neves szerz?kb?l álló könyvben valamennyi szerz? annak a területnek a szerz?je, amellyel az utóbbi években a legtöbbet foglalkozott. Természetesen az összes szerz? érinti azokat az új szabályokat is, amelyeket a Parlament el?tt lév? Ptk. módosítás tartalmaz.

A kötet els?sorban azoknak a gyakorlati szakembereknek (ügyvédeknek, bíráknak, közjegyz?knek, banki jogtanácsosoknak, végrehajtóknak, felszámolóknak) szól, akik napi munkájuk során találkoznak ezzel a területtel és gyakran alkalmazzák is a hitelbiztosítéki szabályokat. A kötet igyekszik közérthet?en megfogalmazni a polgári jognak ezt a meglehet?sen bonyolult és összetett területét, ezért a nem jogász végzettség? cégvezet?k számára is segítségül szolgálhat. Mivel pedig fontos dogmatikai kérdéseket is tárgyal, ezért az elméleti szakemberek is hasznát vehetik.

A Jogkódex el?fizet?k a könyvet a nyomtatott változaton túlmen?en elektronikusan is elérik a szoftverükön. A könyv ilyenfajta elektronikus elérése 2016 augusztusától várható! A kedvezmény csak közvetlen kiadói megrendelés esetén vehet? igénybe.

 
Ez a termék 2016 június 23, csütörtök -óta szerepel az adatbázisunkban.
9.000,- Ft
  Ide kattintva olvashatja mások véleményét a termékről  
  
TOP 10 
01.2013. ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVR?L - Indoklással!
02.Az élettársak és vagyoni viszonyaik Második, átdolgozott kiadás - Új magánjog sorozat 14. kötete
Hírlevél
Hírlevélről való leiratkozási igényét, kérjük írja meg a covia [kukac] covia [pont] hu email címre. A hírlevélre feliratkozhat a regisztráció részeként.